Ulike døveforeninger og/eller f.eks. sportsklubb har/hadde feriehjem/hytter ulike steder.