Her vil det være forskjellige ting som har med døveforeninger i Norge å gjøre.