Her vil det være døvelærere og rektorer på ulike døveskoler gjennom årene.

De er både døve og hørende.

LÆRERE/REKTORER