Her vil det bli samlet bilder av gravsteiner til døve og tunghørte i hele Norge og nordmenn i utlandet.

Gravsteinene til døve og tunghørte er viktige for døvehistorien.

Dessverre er flere av gravsteinene slettet.

Så jeg håper at noen kan fotografere gravsteinene og gravkartene (som henger ved gravplassene).

Viktig å huske:

  • Fotografere hele stein  fotogravstein
  • Hvis mulig, flytte litt på blomstene, slik at navnene vises
  • Helst ikke når det er snø, evt. ta vekk snøen
  • Fotografere 2-3 stk av samme gravstein for sikkerhetsskyld
  • Notere opp hva som står på gravsteinen
  • Notere opp gravplassens navn, kommune, fylke
  • Sjekke av og til på siden «Gravstein og dødsannonse» om det er kommet flere døde

(Vær vennligst ikke kopiere fra andre steder på internett)

Her finnes det også dødsannonser.

Både bildene og dødsannonsene kan dere sende til allslekt@allslekt.org

 

Døvehistorie = Alle døves historie