Her vil det være konfirmasjonsbilder til døve og tunghørte.

En del har jeg fått fra andata.no, en del fra diverse døveforeninger og en del fra private personer.

Det vil finnes noen konfirmasjoner som ikke er komplette. Så jeg setter farge på de som ikke er komplette med bilder, datoer, steder, navn eller plasseringer.

Har dere bilde å sende meg, er det fint om dere også skriver hvem konfirmantene er. Og tidspunkt og sted.

Sendes til allslekt@allslekt.org

Konfirmasjonene:

Døvehistorie = Alle døves historie