Her vil det være forskjellige ting som har med kultur å gjøre.