Flere av bildene er kopiert fra bøker, og ofte i svart og hvitt. De vil bli byttet ut når det er funnet med farger.

Døvehistorie = Alle døves historie