Her vil det komme NDFs ledere og styrer.

Døvehistorie = Alle døves historie